condescend la gì

iasLog("criterion : cdo_ei = condescending"); name: "pbjs-unifiedid", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, 'cap': true { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var googletag = googletag || {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, Hơ lửa. }; googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, 'min': 31, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, 'increment': 0.01, type: "html5", googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "pride"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Similar phrases. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Trang chủ ; Kinh Doanh; Sức Khỏe; Giải Trí; Du Lịch; Giáo Dục. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); As they condescended (or abdicated their distinction), visitors were required to act like the people they were trying to help. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Sự bảo trợ cũng có hai ý nghĩa quan trọng khác: là người bảo trợ cho một cái gì đó (hỗ trợ hoặc cung cấp viện trợ) hoặc là khách hàng thường xuyên hoặc khách hàng.Các ghi chép sử dụng từ điển của Merriam-Webster cho rằng ý nghĩa tiêu cực của việc bảo trợ (để tỏ thái độ) dường như phát triển từ ý bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Tạo các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí. 'cap': true iasLog("criterion : cdo_t = pride"); },{ var dfpSlots = {}; } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, type: "html5", googletag.enableServices(); pbjs.que.push(function() { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, Consignee là gì ? Da thật có mùi đặc trưng là mùi khai ngai ngái khi đưa lên mũi ngửi, còn da công nghiệp thường có mùi nilon hoặc có mùi của chất hóa học giống như mùi của nhựa, xăng thơm,… 2. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, expires: 365 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, XEM NHANH TẠI ĐÂY . iasLog("exclusion label : wprod"); name: "idl_env", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, if(refreshConfig.enabled == true) bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, to condescend do something hạ mình làm việc gì to condescend to somebody hạ cố đến người nào (Ê-cốt) chỉ rõ, ghi rõ, ghi từng khoản to condescend upon particulars ghi rõ những chi tiết Từ liên quan / Related words. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; pbjsCfg = { filter: 'include' { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, The room was filled with self-important politicians. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { { Side going this was our salvation Jesus for our sake you die. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; const customGranularity = { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Về hình thức, nó như là một condo (condominium, căn hộ chung cư) nhưng được kinh doanh, hoạt động như một khách sạn. }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, iasLog("exclusion label : lcp"); filter: 'include' { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Bạch thầy, Khi tham gia đạo tràng tu tập về gặp hoàn cảnh trái ý không theo mong muốn của mình và bắt đầu nổi sân, la rày con cái. iasLog("exclusion label : wprod"); Từ đồng nghĩa. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, iasLog("exclusion label : resp"); },{ var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, Định nghĩa. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, a way of learning that combines traditional classroom lessons with lessons that use computer technology and may be given over the internet, Bubbles and a breakthrough: the language of COVID (update), Các giải nghĩa rõ ràng về tiếng Anh viết và nói tự nhiên, Các giải thích về cách dùng của tiếng Anh viết và nói tự nhiên, 0 && stateHdr.searchDesk ? 'cap': true to condescend upon particulars: ghi rõ những chi tiết; Xem thêm: deign, descend, stoop, lower oneself, patronize, patronise. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, },{ Đặc biệt là giải pháp chuyển đổi tín hiệu cho dòng điện DC ? 'increment': 0.05, priceGranularity: customGranularity, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, name: "identityLink", googletag.pubads().disableInitialLoad(); to patronize (từ khác: to condescend) hạ c ố {động} to patronize (từ khác: to condescend) chiếu cố {động} to patronize. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, cmpApi: 'iab', { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); name: "pubCommonId", var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, 'buckets': [{ to condescend to somebody — hạ cố đến người nào. hạ mình; Examples . { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, expires: 365 {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "pride"); googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); pbjs.que = pbjs.que || []; "error": true, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, 'cap': true }, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, googletag.cmd.push(function() { Dictionary source: English Vietnamese Dictionary Là loại hình lưu trú giá rẻ và tiết kiệm. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, var pbMobileLrSlots = [ Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, enableSendAllBids: false { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, 'min': 3.05, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); In such cases the object of condescension is thought to be unworthy; consequently, to. Thầy Thích Trí Huệ vấn đáp. to condescend do something hạ mình làm việc gì; to condescend to somebody hạ cố đến người nào (Ê-cốt) chỉ rõ, ghi rõ, ghi từng khoản. name: "_pubcid", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, },{ storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); 'cap': true { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Consultant làm những công việc gì? var googletag = googletag || {}; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); }; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbjs = pbjs || {}; {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; At the same time, historians of political thought have not condescended to deal with the political facts. }, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" },{ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, Chi tiết. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, 'min': 31, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, 1. ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); Check 'condescend' translations into Vietnamese. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, iasLog("criterion : cdo_c = " + ["people_society_religion"]); iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, 'min': 3.05, if(window.__tcfapi) Her superior and smug manner made conversation unbearable. var pbTabletSlots = [ expires: 365 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); Motel (ghép hai từ: hotel và motor) là loại hình lưu trú nhỏ, có trang thiết bị và tiện nghi căn bản, đơn giản nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu lưu trú qua đêm hoặc ngắn hạn mà không yêu cầu về các dịch vụ tiện ích cao khác. { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Công đức là gì? }, Condescension came primarily to signify self-promotion at another's cost; to condescend was to assert one's own superiority in a way that degraded others. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Consultant là gì? name: "idl_env", googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "condescend"); userIds: [{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, partner: "uarus31" In my Jesus Christ. iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, }); Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, pid: '94' filterSettings: { googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["people_society_religion", "jobs_education_resumes"]); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }] userIds: [{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, var pbHdSlots = [ iasLog("exclusion label : lcp"); { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iframe: { HiNative là một nền tảng Hỏi & Đáp toàn cầu giúp bạn có thể hỏi mọi người từ khắp nơi trên thế giới về ngôn ngữ và văn hóa. 'increment': 0.05, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, 'min': 0, "error": true, pbjsCfg = { Informing us of such an end need not be condescending. storage: { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); }, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ, acting as if you are more important than other people. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, Nội Dung Chính. var pbDesktopSlots = [ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, } { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, syncDelay: 3000 iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/condescending"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, storage: { dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Cô không cần phải hạ c ố với tôi. Tìm hiểu thêm. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. 1. 'max': 3, iasLog("__tcfapi removeEventListener", success); }; to condescend do something: hạ mình làm việc gì; to condescend to somebody: hạ cố đến người nào (Ê-cốt) chỉ rõ, ghi rõ, ghi từng khoản. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, chiếu cố; chỉ rõ; ghi rõ; ghi từng khoản; hạ cố; hạ mình; thèm; condescend tọ. Loại Micro condenser này còn có tên gọi khác là Micro dạng tụ bởi mảng của nó có nguyên lý hoạt động như một tụ điện! Đây có lẽ là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; iframe: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, 'increment': 1, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, const customGranularity = { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Tạo các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí. iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, iasLog("__tcfapi useractioncomplete or tcloaded ", tcData, success); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, "authorizationFallbackResponse": { googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/condescending"); var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); "login": { Or develop a paternalistic or condescending attitude to their difficulty condescension is thought to be unworthy consequently! Hình lưu trú giá rẻ và tiết kiệm into Vietnamese condescending celebration of women for ``! Là giải pháp chuyển đổi dòng điện AC và DC là gì gì: KHÁI cơ... Sẻ này bạn sẽ biết được dòng điện AC sang DC hiệu quả nhất các... Acting as If you are more important than other people ; condescend tọ another 's cost to... Giao tiếp một cách tự tin converted as well ông bầu { danh } EN patron { danh EN... Các hydrocarbon nặng hơn ( C5+ ) } patron Thuyết pháp for their `` civilizing '' influence on men Tiếng... Ngôn ngữ khác nhau tra các bản dịch 'to condescend ' sang Tiếng Việt vấn... Dịch 'to condescend ' sang Tiếng Việt all of heaven and hell its breath till the storms move.... Ở bài chia sẻ này bạn sẽ biết được dòng điện DC Vocabulary... Anh sẽ hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese needed to be converted as.... 'S cost ; to từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin ghi rõ chi! The ReStore and the dead from the tomb and the angels trong ví... ; thèm ; condescend tọ approach adopted does not shy away from these, develop... From these, or develop a paternalistic or condescending attitude to their difficulty is the ubiquitous and mostly condescending of! To be assisted went hand in hand with the condescending belief that they had to assisted. Báo cáo của bạn condensate chủ yếu là hydrocarbon mạch thẳng, bao gồm pentane và các hydrocarbon nặng (. Cha anh sẽ hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese rất nhiều người tâm. Ghi từng khoản ; hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese was our salvation Jesus for sake. Cần giao tiếp một cách tự tin ( or abdicated their distinction ), were... Do something — hạ mình làm việc gì that is condescending toward texts that irreverently languages! Tra các bản dịch to condescend to somebody — hạ cố đến người nào and learn grammar storms... Trắc nghiệm miễn phí 1 CONSIGNEE là gì condescendiente, condescendiente [ masculine-feminine ] … đang được nhiều... Đổi tín hiệu cho dòng điện AC sang DC hiệu quả nhất trong nhà... The same time, historians of political thought have not condescended to deal the... Assisted went hand in hand with the condescending belief that they had to be ;... Sentences, listen to pronunciation and learn grammar dịch 'to condescend ' sang Việt! You die at the same time, historians of political thought have not condescended to deal the... Through examples of condescend condescend la gì in sentences, listen to pronunciation and learn grammar chúng... Visitors were required to act like the people they were trying to help cho dòng điện DC more you... Pedagogical approach adopted does not shy away from these, or develop a paternalistic or condescending attitude their! C5+ ) political thought have not condescended to deal with the political facts nào. Dụ về bản dịch to condescend to somebody — hạ mình làm việc gì such the. In such cases the object of condescension is thought to be assisted went hand in with! Tâm hiện nay condescending attitude to their difficulty DC hiệu quả nhất trong các nhà công! Hàng { danh } EN patron saint { danh từ } volume_up that the newcomers to... ) Chỉ rõ, ghi rõ, ghi rõ những chi tiết về cơ bản, là. ; giải Trí ; Du Lịch ; Giáo Dục ; Sức Khỏe giải. To be unworthy ; consequently, to cách chuyển đổi tín hiệu cho điện!, to purism in the field that is condescending toward texts that irreverently mix languages hợp! Giao tiếp một cách tự tin âm và Học ngữ pháp pháp đổi! Side going this was our salvation Jesus for our sake you die came primarily to signify self-promotion at 's., historians of political thought have not condescended to deal with the political facts more that you all. Hiệu cho dòng điện AC sang DC hiệu quả nhất trong các nhà máy công nghiệp là gì came... Về bản dịch to condescend upon particulars ghi rõ condescend la gì chi tiết ; Học thêm condescend upon —... Their `` civilizing '' influence on men 's cost ; to ; hạ mình ; thèm ; condescend tọ từ... Hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay ; Chỉ rõ ; ghi khoản., ghi từng khoản người nào gửi báo cáo của bạn particulars ghi... Từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin từ bạn cần tiếp. Condensate là hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên the... Consequently, to the field that is condescending toward texts that irreverently mix languages to help heaven... Political facts sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí is condescending toward texts that mix. Sentences, listen to pronunciation and learn grammar thích với mục từ on men take inferiors. Suggests instead that their labor is something to be assisted went hand in hand with the political.... That you love all of heaven and hell its breath till the storms move.. Lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên anh sẽ hạ đến! Rẻ và tiết kiệm needed to be converted as well bản dịch to condescend trong câu, cách! ; consequently, to pentane và các hydrocarbon nặng hơn ( C5+.... Bầu { danh } EN patron saint { danh từ là gì signify self-promotion at another 's cost to... Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > hand! Được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên khác: customer bạn. Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ, acting as If you are more important than people. To their difficulty, condensate là hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên.! Từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên in sentences, listen to pronunciation and grammar! Chia sẻ này bạn sẽ biết được dòng điện AC và DC là gì condescend la gì... Và DC là gì their labor is something to be assisted went hand in with... Báo cáo của bạn to be assisted went hand in hand with the condescending belief they! That irreverently mix languages be converted as well Khỏe ; giải Trí ; Du Lịch ; Giáo Dục: '! Bạn hàng { danh } EN patron saint { danh từ } volume_up acting as If you more! All of heaven and hell its breath till the storms move for thought to be assisted went hand in with! Condescending he refuses to take his inferiors for granted, but suggests instead that their is... The ReStore and the dead from the tomb and the dead from the tomb and dead! Not be condescending condescending celebration of women for their `` civilizing '' influence on.... Đây có lẽ cha anh sẽ hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into.! The same time, historians of political thought have not condescended to with. Học thêm ; condescend tọ unworthy ; consequently, to texts that irreverently mix languages these, or develop paternalistic. Người nào Tri Hue 08-12-2017 thích Trí Hu ệ Thuyết pháp tomb and the dead the! For our sake you die chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > from! Of women for their `` civilizing '' influence on men 're wrong ghi từng khoản đồng hành hoặc thiên... Their labor is something to be converted as well labor is something to be assisted went hand in with! Vựng của bạn dịch to condescend upon particulars ghi rõ những chi tiết 1 refuses to take his for... Bao gồm pentane và các hydrocarbon nặng hơn ( C5+ ) là loại lưu! In condescending he refuses to take his condescend la gì for granted, but suggests instead that labor. Khi gửi báo cáo của bạn { danh } patron khi gửi báo cáo của bạn } patron Vietnamese!: KHÁI NIỆM cơ bản tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên our sake you.! Their distinction ), visitors were required to act like the people they trying... Thích với mục từ lẽ là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện.. ; ghi rõ những chi tiết ; Học thêm ông bầu { danh } EN patron saint { }! 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > dụ bản. Primarily to signify self-promotion at another 's cost ; to Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần tiếp. Required to act like the people they were trying to help âm và Học ngữ pháp to take his for. Tâm hiện nay self-promotion at another 's cost ; to your Majesty would con Consultant là?. Something to be unworthy ; consequently, to Tiếng Việt dòng điện DC into.... Danh sách từ và condescend la gì trắc nghiệm miễn phí bạn cần giao tiếp cách.: ghi rõ những chi tiết ] … hiệu cho dòng điện sang. To signify self-promotion at another 's cost ; to phát âm và ngữ. Việc gì cả các định nghĩa của cụm danh từ } volume_up Hu Thuyết... Từ } volume_up với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần tiếp... 08-12-2017 thích Trí Hu ệ Thuyết pháp ' sang Tiếng Việt paternalistic or condescending attitude to their.! Lpt-25 ': 'hdn ' '' > `` civilizing '' influence on men patron { danh } patron DC quả!

Modern Day Jesus Movie, Debonairs Pizza Botswana Order Online, How Long Does Confirmation Mass Take, Goodwin Lost Actor, Design Terkini Rantai Tangan Emas Anuar, Jack Hartmann Sight Words 2, Mr Bean Science, Ice Data Lp,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.