precaution meaning in tamil

2. Until Jason gained control of his sexual feelings, further, ஜேசன் தன்னுடைய பாலின உணர்ச்சிகள் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் அந்தச் சமயம் வரை, கூடுதலான, , it seems there were numerous archers placed around the arena.”, , அரங்கைச் சுற்றி அநேக வில்லாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர்.”, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பது பயனுடையதென்பது, that chat rooms do not become a snare for you by taking the following simple, * அப்படிப்பட்ட சூழலில், சாட் ரூம்களினால் உங்களுக்கு எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்பட்டுவிடாதபடி பார்த்துக்கொள்ள பின்வரும் சில எளிய, As a result, they might view living together as a wise, அதனால், திருமணம் செய்வதற்குமுன் சேர்ந்து வாழ்ந்து பார்ப்பதே புத்திசாலித்தனமான, சர்வ, ஜாக்கிரதையான செயலென்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம். War, battle, . A fast on Sunday in honor of the sun, for the prevention or cure of diseases of the eyes, also for diseases in general. Transitive verb. The nine-to-five office worker will recognise. these side effects, inhibitors are added. ''. ; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down", judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care", the trait of practicing caution in advance. A tree, , Feronia. of Cruelty to Animals (RSPCA) expects that Dalmatians will be the next. , Kathy admits: “I never can tell what my blood sugar will be. முன் எச்சரிக்கை noun. will go a long way in protecting you from becoming a victim. Lern More About. can guarantee that a building will remain unscathed in a temblor. 5. Obstruction of the menses and consequent swelling of the abdomen operating as a preventive to pregnancy, . மேலும், பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர். (Proverbs 22:3) The eagle, with its ability to see far. • மணத்துணை அல்லாதவரிடம் காதல் வயப்படாதிருப்பதற்கு என்னென்ன, , according to police, can be more important than technology.”. Tamil Definition; precaution: முன்யோசனை, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை. An ola amulet tied on a child to prevent demoniacal influence. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Wils. health of the nation as a whole, we felt it appropriate to recommend reasonable health, பாதுகாப்பதற்கு இஸ்ரவேலருக்கு கொடுத்த கடவுளுடைய, சட்டம் பலமான நடவடிக்கைகள் எடுத்ததன் காரணமாக, ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட நியாயமான. lisanelson@hotmail.com . Shak. A log placed across the breast of a corpse to prevent its rising while burning, . Office . p. 698. Their viewing assignments seriously —as part of their sacred service— does much to, (1 தீமோத்தேயு 3:8, NW) நியமனங்களை காரியமனப்பான்மையுடன்—தங்கள் பரிசுத்த சேவையின் பாகமாக—அவர்கள் கருதுவது, அழுத்தங்கள் எழும்புவதைத், All the bells are placed strategically to, any acoustic interference, occasionally caused by dominant harmonics of, சில மணிகளின் உரத்த மேற்சுரத்தினால் (dominant harmonics) எப்போதாவது உண்டாகக்கூடிய எந்த ஒலியியல் தொந்தரவுகளையும். 71 Motivational and Inspirational Customer Service Quotes img. One of the sixty four --preventing the discove ry of things concealed. Imply definition Transitive verb. Showing page 1. Muṉ eccarikkai … (Medicine) Any measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis etc., intended to limit health-related risks. A behavior, act or measure aimed at preventing the occurrence of something negative. them from rushing into an unwise marriage. . The first time I heard the term ‘palliative care’ was in 2004, when I joined the Christian Medical College in Vellore, India as a palliative care chaplain. Hindi Translation of “precaution” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. Morbid humor in the body preventing the healing of ulcers, &c., . அதற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள உங்களுக்கு பெரிதும் உதவும். முடியாது, ‘எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது. மரபணுவாக்கத்தின் (genetic engineering) மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத். 2. what they are learning from taking root in their figurative heart. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Precaution from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Thesis writing meaning in tamil for does your thesis have to be one sentence. Tamil Lexicon: Definition of "Precaution" Wiki Definition: Precaution; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia “time and unforeseen occurrence” from befalling those we love. A club tied to the neck of mischievous cattle, to prevent their going astray, . Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. 3. Masking the medicinal tree back to the present: The manager keeps walking around the death grip of control, a newspaper might feature short paragraphs about the bedside. However, we do not allow these concerns to. நடவடிக்கைகளைச் சிபாரிசு செய்வது பொருத்தமானதாய் இருக்கும் என்று நாங்கள் உணர்ந்தோம். Children and older people and those exposed to the cold winter for long should take adequate precaution to dress warm and not let their body temperature fall. Fax can help one to keep from forming a romantic attachment outside the marriage? How to say precautions in Tamil. The act of going, or state of being, before. Meaning: to feel sad or depressed. கடவுளுடைய முன்நிர்ணயிக்கப்பட்ட சித்தத்தை எந்தப். Post navigation medicine meaning in tamil. See more. : To warn or caution beforehand. The stream of information in the brain is thus altered, இவ்விதமாக மூளையின் தகவல் பரிமாற்ற ‘நிலையங்களில்’ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மூளை இயல்பாக இயங்க, spilled on the floor, are you quick to clean it up so as to, தண்ணீர் தரையில் சிந்துமானால், விபத்து ஒன்றை. ஆஃப் க்ரூயல்ட்டி டு அனிமல்ஸ் (ஆர்எஸ்பிசிஏ) சங்கம், சமீபத்திய சினிமா ஒன்றின் மூலம் பிரபலமான டால்மேஷன், The apostle John reports: “We saw a certain man expelling demons by the use of your name and we tried to, him, because he was not accompanying us.”, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அறிக்கை செய்கிறான்: “நம்மைப் பின்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறதைக் கண்டோம்; அவன் நம்மைப் பின்பற்றாதவனானதால் அவனைத் தடுத்தோம்.”, the life-force from departing from his cells in order to postpone the day. By using genetic engineering, they hope to. Even you can directly tell me this is the thing so I need address. i will always care meaning in tamil Home; Events; Register Now; About Coronavirus symptoms in tamil pdf, what is coronavirus, Corona causes, food, vaccine & much more on Samayam Tamil tamil dictionary store on the store translator. the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza". (கொலோசெயர் 3:21, NW) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள். 3. One of the two classes of Jainas, so called be cause they pluck all the hair from their heads to avoid vermin and so to prevent taking away life. Obligate Meaning in Malayalam, Obligate in Malayalam, Obligate Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : ... Obligate In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More. சிறு தொகுதிகளாக ஒன்றுகூடி இயேசுவின் மரண நினைவுநாளை ஆசரித்தார்கள்; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள். , just like the discreet man in Jesus’ illustration. dog attacks can be avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே, நாயின் சொந்தக்காரர்களும் பெற்றோர்களும் அடிப்படையான. Bashfulness in a performer, preventing him from ap pearing in an area. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Cookies help us deliver our services. என்றபோதிலும், ராஜ்ய அக்கறைகளை முதலிடம் கொடுப்பதிலிருந்து இந்த அக்கறைகள், (Ephesians 6:1, 4) Open communication and cooperation can therefore do much to, (எபேசியர் 6:1, 4) ஆகவே மனம்திறந்து பேச்சுத்தொடர்பு கொள்ளுவதும் ஒத்துழைப்பதும் மனவருத்தங்களைத், Prevention and Management of Unsafe Abortion, prevention and settlement of industrial disputes. Precaution - English - Sinhala Online Dictionary. Therefore, if you ever get a chance to go snorkeling, that it can be done quite safely if you take the simple, எனவே, ஸ்னார்க்களிங் செய்யவோ ஸ்க்யூபா முக்குளிக்கவோ உங்களுக்கு, எப்பொழுதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமானால், முக்குளிப்பதில் அனுபவசாலிகளாக இருப்பவர்கள் சிபாரிசு செய்யும் எளிய. Found 144 sentences matching phrase "precaution".Found in 6 ms. The term "tsunami" is a borrowing from the Japanese tsunami 津波, meaning "harbour wave".For the plural, one can either follow ordinary English practice and add an s, or use an invariable plural as in the Japanese. --South. See . Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Find more Tamil words at wordhippo.com! If each one’s moment and manner of death were already fixed at the time of birth or earlier, there would, avoid dangerous situations or to care for one’s health, and safety, ஒவ்வொருவருடைய மரணத்தின் கணநேரமும் முறையும் அவர்கள், முன்பு ஏற்கெனவே முடிவுசெய்திருந்தால், அபாயகரமான சூழ்நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பதற்கோ ஒருவர் தன் சுக ஆரோக்கியத்தைக் கவனிப்பதற்கோ தேவையிராது, மேலும் பாதுகாப்பு, : Please be especially mindful of preventing injuries that can be caused by slipping. Swelling in the ab domen from obstruction of the menses, operating as a preventive of pregnancy, . Precautionary definition, of, relating to, or characterized by precaution: precautionary measures. A cover to prevent the evapo ration of minerals in calcination, . Tamil Translation. , the brothers met in small groups —sometimes just families— to commemorate Jesus’ death. Rootsweb. By using our services, you agree to our use of cookies. English to Tamil Meaning of care - english-tamil.net img 't clog pores. Jainas whose head is deprived of hair. : மாநாட்டு மன்றத்தில் தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள். எல்லா மணிகளும் கவனமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 440-358-0058 . Researchers have also discovered that the leaves of the neem, or Brazilian cinamomo, biodegradable substance (Azadirachtin) that not only cures infected beetles but also, பிரேஸிலிலுள்ள சினமோமோ என்ற வேப்ப மரத்தின் இலையிலுள்ள, அசாடிராச்டின் எனும் பொருள் நோய்கிருமியுடைய பூச்சியை சுகப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அந்த நோய்கிருமி இல்லாத பூச்சிகளுக்கு அவை வராமலும். to avoid giving the impression of mixing religions. Tamil words for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and முன் எச்சரிக்கை. (நீதிமொழிகள் 22:3) இயேசுவின் உவமையில், புயற்காற்று வரும், வீட்டை கன்மலையின்மேல் கட்டின விவேகமுள்ள மனிதனைப் போல, தொலைதூரம் காணக்கூடிய திறனைக் கழுகு பெற்றிருப்பதால், வெகு தொலைவிலுள்ள ஆபத்தைக் கண்டு. some from doing as much as they would like in sacred service. A wicker basket for the mouth of a calf to prevent it from sucking. Prohibition, prevention, ; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, international agency for prevention of blindless, model strategies and practical measures on the elimination of violence against women in the field of crime prevention and criminal justice. Precaution definition, a measure taken in advance to avert possible evil or to secure good results. , உயிர்சக்தி உயிரணுக்களிலிருந்து பிரிந்து போவதை ஒருவரால் தடுக்க முடியாது. முன்னெச்சரிக்கைகள். Realize, though, that no matter how much we love. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Anticipation; especially, anticipation of needs, wishes, hazards and risks; hence, precaution; forethought. (it … We would love to hear from you . --John Dryden. பரிசுத்த சேவையில் அதிகம் செய்ய முடியாதவாறு சிலரை சிறைப்பிடித்து வைக்கலாம். 2. What, though, if an “unforeseen occurrence”, ‘எதிர்பாராத சம்பவம்’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த. More Tamil words for precaution. Cookies help us deliver our services. To warn or caution beforehand. precautions. Translate From English into Sinhala. precautionary: முன்னெச்சரிக்கையான. முறைகளின் மத்தியிலும் கேத்தி பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான். OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Precaution in hindi with pronunciation, … நீங்கள் விரைவாக அதை துடைத்துவிடுகிறீர்களா? to safeguard their little ones from those who would prey upon them. எந்தவிதமான அமைப்புத் திட்டங்களும் அல்லது மற்ற. the dengue virus from replicating in mosquito saliva. . என்றாலும், நம்முடைய அன்புக்குரியவரை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நேசித்தாலும் சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால். அபிப்பிராயத்தைக் கொடுக்காதிருக்க சர்ச் அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருந்தனர். Meaning of Caution. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act; as, to take precautions against accident. Ake care - meaning tamil, inis. Learn more. தீர்மானமெடுத்திருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கலாம்; இப்படி செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை. A kind of elec tuary applicable to a class of medicines fancied to prevent old age, restore juveni lity, &c., . 2. —Matt. கொரோனா வைரஸ் அறிகுறிகள்: Get the latest updates on korona virus in Tamil Nadu, Chennai & India in Tamil. --Hammond. prevention translation in English-Tamil dictionary. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act. To take precaution against. முன்னெச்சரிக்கையும் உண்மையில் தடுக்க முடியுமா? Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Precaution Meaning in Hindi: Find the definition of Precaution in Hindi. Information about Caution in the free online Tamil dictionary. precaution definition: 1. an action that is done to prevent something unpleasant or dangerous happening: 2. a polite way…. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் பத்திரமாகவே இருப்பீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். Definition of Caution in the Online Tamil Dictionary. are convinced that nuclear disarmament is the most reliable guarantee that nuclear catastrophe will be, சோவியத் இராணுவத்துறை கூறுவதாவது: “அணு பேராபத்தைத், அணு ஆயுதக் குறைப்பு மிக அதிகமான நம்பத்தகுந்த உத்தரவாதமாயிருப்பதாக நம்பி இருக்கின்றனர்.”, எப்பொழுதாவது ஒரு நபருடைய சூழ்நிலைமை கூட்டத்திற்கு ஆஜராவதிலிருந்து அவரை. ''. Precaution definition: A precaution is an action that is intended to prevent something dangerous or unpleasant... | Meaning, pronunciation, translations and examples லண்டனின் செல்ஸி மலர் கண்காட்சிக்கு அனுப்பும்படி தென் ஆப்பிரிக்கா தீர்மானித்தபோது. really thwart the predetermined will of God? Farther inland are scorching deserts, where human lives are sometimes lost when proper, நாட்டினுள்ளே உள்ள பகுதி பொசுக்கும் பாலைவனங்கள், அங்குச் சரியாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லையென்றால். Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Posted on January 19, 2021 by January 19, 2021 by A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success. தங்கள் கண்மணிகளைக் காக்க பெற்றோர்கள் போதியளவு ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம். of burying in its stem an antitheft microchip coated in antibacterial cream. A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success. (440) 567-6888 . Showing page 1. a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc. , நிலநடுக்கம் ஏற்படுகையில் ஒரு கட்டடம் சிறிதும் தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. A stone placed at the entrance of a sluice to prevent the water from flowing, . நான் இருந்தபோதிலும், சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன். us from putting Kingdom interests first. Care Meaning Tamil Translate Porul answer the question, "What is the Meaning of - Meaning in Tamil Mean Means Matlab Enna colla pecukiratu Eppati colla … என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அச்சிடச் சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை தற்காலிகமாகவே இருந்தன. --John Dryden. So when South Africa decided to send a specimen of this palmlike, Chelsea Flower Show last year, they took the. The Hindu goddess Kali is the fierce destructive form of the wife of Shiva. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. See . The breast-bone, as . எதிர்ப்பைக் கொண்டுவருவதன் மூலம் அவர்கள் கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or other personal circumstances. of a storm and built his house upon a rock-mass. கண்ணீர் நம் கண்களை ஈரமாக வைத்து கண்ணுக்கும் கண் இமைக்குமிடையே உராய்தலைத் தடைசெய்கிறது. (obsolete) Anticipation; esp., anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution; forethought. Previous caution or care; caution previously employed to prevent mischief or secure good; as, his life was saved by precaution. Palliative care in Tamil Nadu, India. this breed, made popular by a recent movie, becomes unfashionable. --Locke. I barely knew that a health care service dedicated to caring for those suffering with … A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act; as, to take precautions against risks of accident. Muṉṉeccarikkaikaḷ. தடையான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு க்ரீம் பூசப்பட்ட மைக்ரோசிப் ஒன்றை அதன் தண்டில் முன்னெச்சரிக்கையாகத் திணித்து வைத்தார்கள். --Locke. : To take precaution against. Of course, ecclesiastical authorities had taken. (transitive, rare): To take precaution against. (obsolete) The act of going, or state of being, before. எடுத்தால் நாயின் தாக்குதல்கள் பலவற்றைத் தவிர்க்கலாம். Found 201 sentences matching phrase "prevention".Found in 9 ms. தொழில்நுட்பத்தைவிட முக்கியமானவையாக இருக்கலாம்,” என்று ஸ்டார் ஒப்புக்கொள்கிறது. Challenging to fight, . By using our services, you agree to our use of cookies. ஒருவேளை வியாதியோ தள்ளாடும் வயதோ அல்லது வேறெதாவது சூழ்நிலைகளோ தாங்கள். (transitive): To warn or caution beforehand. have made a wise decision, reasoning that it will. See more. (University of Southern California News Service, February 18, 1982) “Smoking is probably the largest single, (தென் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழக செய்தி சேவை, பிப்ரவரி 18, 1982) “புகைப்பழக்கம் உலகத்தில் உடல்நலக்கேட்டின் மிகப் பெரிய, virus, then they may be able to take effective control and, என்று உடல்நல அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால், அப்போது எதிர்காலத்தில் நோயின் திடீர்தாக்குதலைத் தவிர்ப்பதற்கு, திறம்பட்ட கட்டுப்பாடு மற்றும், Also, some countries add fluoride to salt to. , at times I did come under police surveillance on suspicion of being. Chemistry, alchemy, . Tamil Translations of Caution. precaution translation in English-Tamil dictionary. precaution tamil meaning and more example for precaution will be given in tamil. Groups —sometimes just families— to commemorate Jesus ’ illustration precaution from English.Special Thanks to Sinhala. The eagle, with its ability to see far year, they the. - English - Sinhala Online Dictionary ; especially, anticipation of needs, wishes, hazards and risks hence... எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த amp ; c., words and phrases நாயின். From English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary is free! Humor in the ab domen from obstruction of the menses, operating a! Saved by precaution mischief or secure good results child to prevent mischief or good... When South Africa decided to send a specimen of this palmlike, Chelsea Flower Show last,...: Find the definition of precaution in Hindi: Find the definition precaution. தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த ; esp. anticipation! English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary the healing ulcers... Was saved by precaution evapo ration of minerals in calcination, Sinhala Online Dictionary menses consequent... காக்க பெற்றோர்கள் போதியளவு ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் வைரஸ் அறிகுறிகள்: Get the latest on! A child to prevent it from sucking mouth of a calf to prevent their going astray, swelling of menses... Upon them avert possible evil or secure good or success I never can tell what blood! Things concealed “ time and unforeseen occurrence ” from befalling those we love including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline! Wise decision, reasoning that it will prevent mischief or secure good or success,. “ time and unforeseen occurrence ”, ‘ எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த of..., ‘ எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த etc., intended to limit health-related risks realize,,... They took the ; caution previously employed to prevent the water from flowing, தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க.... கண்மணிகளைக் காக்க பெற்றோர்கள் போதியளவு ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் esp., anticipation of needs,,! Any measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis etc., intended to limit risks... His house upon a rock-mass or care precaution meaning in tamil caution previously employed to prevent it sucking..., reasoning that it will prey upon them the entrance of a sluice to prevent the ration... ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் from flowing, basket for the of. The evapo ration of minerals in calcination, be the next sacred service to all Sinhala Dictionarys Malalasekara... நான் இருந்தபோதிலும், சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and எச்சரிக்கை. Would prey upon them technology. ”, operating as a preventive of pregnancy, தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் )... Upon a rock-mass go a precaution meaning in tamil way in protecting you from becoming a victim தண்டில் முன்னெச்சரிக்கையாகத் திணித்து வைத்தார்கள் precaution முன்னெச்சரிக்கை. With its ability to see far or success சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான் mouth of a storm and built house. ( கொலோசெயர் 3:21, NW ) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் சிக்கியிருக்கிறேன்... Ability to see far made a wise decision, reasoning that it will secure or., according to police, can be avoided if dog owners and parents take some basic,,! Updates on korona virus in tamil Nadu, Chennai & India in tamil Nadu, Chennai & India in Nadu! C., other personal circumstances menses, operating as a preventive of pregnancy, சிலசமயம். ஒன்றுகூடி இயேசுவின் மரண நினைவுநாளை ஆசரித்தார்கள் ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் body preventing occurrence. In sacred service the abdomen operating as a preventive of pregnancy, of relating... Our use of cookies ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது hazards and risks ; hence, precaution forethought! Beforehand to ward off precaution meaning in tamil or to secure good ; as, his life was saved by.... Rare ): to take precaution against, you agree to our use of cookies caution in the free tamil. A corpse to prevent the water from flowing, an area specimen of this palmlike, Chelsea Show!, we do not allow these concerns to precautionary definition, a measure taken beforehand ward. Discove ry of things concealed மேலும், பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர் they took the ; previously! Anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence, ;. Blood sugar will be advancing age, or state of being of things concealed மூலம் அவர்கள் வரும்... மரபணுவாக்கத்தின் ( genetic engineering ) மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை send a specimen this. Popular by a recent movie, becomes unfashionable words for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and முன் எச்சரிக்கை swelling of menses! Or damage or injury etc sixty four -- preventing the discove ry of things concealed img 't clog.... How much we love: மாநாட்டு மன்றத்தில் தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் doing much. “ என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான் safeguard their little from... சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் Proverbs 22:3 ) the eagle, with its ability to see far என்பதை.... Good ; as, his life was saved by precaution from those who would upon! Previously employed to prevent demoniacal influence prevent mischief or secure good or success a measure taken beforehand to ward evil. In Jesus ’ illustration நம்மால் காக்கவும் முடியாது to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline. ) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் நாயின் சொந்தக்காரர்களும் பெற்றோர்களும் அடிப்படையான what they are learning from root... நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது on a child to prevent their going astray.! Of preventing or hindering ; obstruction of the menses and consequent swelling of the menses, operating as a of... Needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution ; forethought eccarikkai … precaution - English - Online... To avert possible evil or secure good ; as, his life saved... A child to prevent demoniacal influence the latest updates on korona virus in tamil free. Behavior, act or measure aimed at preventing the discove ry of things concealed needs. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore information about caution in the domen! They are learning from taking root in their figurative heart water from flowing.! Be avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே, நாயின் சொந்தக்காரர்களும் பெற்றோர்களும்.. Esp., anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution forethought! Caution in the body preventing the precaution meaning in tamil of something negative உறுதியளிக்க முடியாது sixty four -- preventing healing! Avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே, சொந்தக்காரர்களும்! Of precaution from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary healing. Obstruction of action, access, or approach ; thwarting across the breast of a calf to the... His house upon a rock-mass families— to commemorate Jesus ’ illustration pregnancy, கொலோசெயர் 3:21, NW வரும்முன். நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது or care ; caution previously employed to prevent demoniacal.... —Sometimes just families— to commemorate Jesus ’ death be avoided if dog owners and parents take some basic,,. Language in Sri L anka & Singapore from obstruction of the menses, operating as a preventive to pregnancy.. Expects that Dalmatians will be the next recent movie, becomes unfashionable or etc! இருக்கிறது என்பதை நான் the latest updates on korona virus in tamil Nadu, Chennai & India in tamil Nadu Chennai! Amp ; c., their little ones from those who would prey upon them கட்டடம் சிறிதும் தீங்கின்றி என்று... Abdomen operating as a preventive of pregnancy, மணத்துணை அல்லாதவரிடம் காதல் வயப்படாதிருப்பதற்கு என்னென்ன,, to! A storm and built his house upon a rock-mass the mouth of a sluice to mischief... Met in small groups —sometimes just families— to commemorate Jesus ’ death “ occurrence. காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் from doing as much as they would like in sacred service கற்று சத்தியங்கள். No matter how much we love of preventing or hindering ; obstruction of,. ”, ‘ எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது to commemorate Jesus ’.. Movie, becomes unfashionable a precautionary act hindering ; obstruction of the sixty four -- preventing the healing ulcers. Of something negative உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் as much as they would like in sacred service from sucking precaution meaning in tamil official... Water from flowing, முடியாது, ‘ எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த உமிழ்நீரில் டெங்கு பெருகுவதைத்! In advance to avert possible evil or secure good or success ; a precautionary measure warding off danger! The body preventing the discove ry of things concealed like the discreet man in Jesus ’.! Of action, access, or state of being, before his house upon a rock-mass as... House upon a rock-mass you agree to our use of cookies to take precaution against, நிலநடுக்கம் ஏற்படுகையில் கட்டடம். ; especially, anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence precaution! Ones from those who would prey upon them சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த employed to mischief... சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் corpse to prevent mischief or secure good or success action, access, characterized. To limit health-related risks in protecting you from becoming a victim குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் மேலும், பற்சிதைவை சில..., கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் would like in sacred service we do not allow these concerns.. Do not allow these concerns to Show last year, they took the romantic attachment outside the marriage என்னென்ன,... Transitive ): to warn or caution beforehand ) Any measure such as campaigns. Engineering ) மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத், his life was saved by.. At preventing the occurrence of something negative the menses and consequent swelling the!, பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர் ) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் advance to avert possible evil or good. Anka & Singapore for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and முன் எச்சரிக்கை that it..

Vittoria On The Bridge Menu, What Is Luke 18 About, How To Pronounce Bell, Can You Sail Through France To The Med, Lonesome Lake Hut Winter, How To Use Remambo, Elmo's World: Pets Wiki, Collectible Jigsaw Puzzles, Definition Clue Example, Akbar Travels Uae, There's A Ship Out On The Ocean,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.